Följ mig på Facebook

facebook-follow-button

Sök på Emmyly Bönfors, Centerpartiet för att följa mig på Facebook. Där postar jag inlägg lite oftare än på denna sida.

Centerpartiet – stadens gröna röst

Artikel från GP 2016-06-04

Foto: Bengt Kjellin

Foto: Bengt Kjellin

DEBATT: De rödgrönrosa har presenterat sina budgetförslag för nästa år. Och nyligen kom även Göteborgsalliansens budget. Det är tydligt att den gröna rösten saknas, skriver Emmyly Bönfors (C) och Ingrid Lindblad (C).

Göteborg vilar tryggt på en tradition av tillverkning och export. Nu behöver vi utveckla staden vidare för att skapa den stad våra barnbarn ska förvalta.

I förra valet blev Centerpartiet i Göteborg landets tredje största centerkommun, ändå räckte inte rösterna. Vis av erfarenhet är vi nu ett parti som förbereder sig för valvinst år 2018.

Centerpartiet i Göteborg vill:

Miljö och tillväxt ska gå hand i hand. Göteborg ska vara en ledande förebild, en stad där ekonomisk tillväxt ger förutsättningar för att kunna hantera vår tids allra viktigaste fråga: klimatförändringarna. Förnybar energi och tekniska innovationer är nycklarna till denna utveckling.

En grön stad byggs högt, tätt och säkert, i nära anslutning till den kollektivtrafik som binder oss samman med den levande landsbygden. Centerpartiet vet att staden måste växa inifrån och ut, vi menar att man måste förtäta stadens centrala delar samt komplettera existerande ytterstadsområden med nya energismarta bostäder.

Minska regelkrånglet och skapa fler jobb.Kommunens osunda konkurrens hör inte hemma i vårt framtida Göteborg! För att entreprenörskapet i staden ska kunna växa bör företagarnas villkor ses över och djungeln av regler och oskrivna lagar som florerar i stadshuset bör klippas ner. Alltför ofta hör vi talas om hur stadens stelbenthet sätter käppar i hjulet för innovativa idéer med hög dragningskraft.

Närodlad mat till våra barn och äldre. All mat som våra barn och äldre serveras ska vara både god och nyttig, den ska givetvis vara antibiotikafri och tillagad av närodlade råvaror. Den mat som staden upphandlar ska vara både bra och säker, det ger både mindre matsvinn och mer pengar till de lokala bönderna.

Integration sker på individnivå. Att människor från olika delar av vår värld ska kunna leva i Göteborg är en självklarhet för oss i Centerpartiet. Oavsett om man flyr undan konflikter och förtryck eller vill komma hit för att studera eller arbeta i våra framstående företag. Människan måste ha rätt att söka vilket arbete den vill, företag måste ha rätt att anställa den kompetens de behöver.

Målet måste väl ändå vara en egen försörjning och stoltheten över att dra sitt strå till stacken?

Emmyly Bönfors (C)
ordförande Centerpartiet i Göteborg

Ingrid Lindblad (C)
gruppledare Centerpartiet i Göteborg

Läs artikeln på GPs hemsida här.

Gör Vallgraven till stans nya stråk för uteliv

I söndags den 10/4 skrev jag en debattartikel i Göteborgs Posten som går att läsa nedan.

  
   

Tack för förtroendet!

Tack till alla medlemmar i Centerpartiet i Göteborg som idag gav mig förtroendet att bli distriktsordförande. Som jag skrev i ett inlägg häromveckan är det här ingen enmansshow. Det är teamwork som gäller för att ta oss in i kommunfullmäktige år 2018.

För vi behövs i Göteborg! Efter 21 år av socialdemokratiskt styre ser vi att företagsklimatet försämras, miljöfrågan glöms bort och segregationen ökar. Men framförallt känner människor att de inte kan vara med och påverka.

Centerpartiet har en lång tradition av att inkludera människor. Vi vill att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. I valet 2014 fick Centerpartiet i Göteborg 8550 röster. Det gör oss till landets tredje största centerkommun.

Som ordförande i Göteborg vill jag fortsätta bygga en stark organisation och utveckla Centerpartiets politik. Göteborg behöver ett aktivt oppositionsparti och Centerpartiet ska ta den bollen. Vi har en viktig roll att spela när det kommer till en grön stadsutveckling, ett bra företagsklimat och en human flykting- och integrationspolitik! Vi ska ta de politiska striderna. Visa på bristerna. Visa att det finns en annan väg att gå.

En organisation som låter människor växa kommer vara huvudförklaringen till varför Centerpartiet stiger in i stadshuset efter valet i september 2018. Du som tycker detta låter lovande eller vill vara med och diskutera Göteborgs framtid är välkommen att höra av dig!

emmyly

Jag kandiderar till att bli distriktsordförande

Emmyly kandidatur

En kultur som är fri

30 min in i klippet pratar jag om att det står kulturen fritt att vara hur subjektiv den vill och att vi måste lita på att lärarna belyser saker ur olika perspektiv.

Vem står du i tacksamhetsskuld till?

De mest tacksamma människor jag träffat är de som ingenting har. Det var bl.a. år 2008 i en fattig by i västra Kenya där 12 pojkar bodde under ett träd för att deras föräldrar dött i HIV/aids.

Jag märker att jag själv och människor i min omgivning, som har så mycket, har svårare att uttrycka tacksamhet över livet på ett självklart sätt. Mest för att man tar saker för givet. Som att få vara människa, älska, gråta och längta. Ha tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen.

Det tänker jag på i tider när människor flyr för sina liv. De människor som kommer hit, ska de känna någon slags tacksamhetsskuld? Ibland låter det så i debatten. Jag är stolt över att vårt land hjälper människor från andra länder. Men innan jag känner att jag kan kräva att de människor som kommer hit ska känna sig tacksamma behöver jag öva lite på att vara tacksam själv.

Vi kan vara frustrerade på systemen, det kan vi använda som bränsle för att förändra dem. Men vi kan inte lägga frustrationen på de människor som kommer hit.

Fria föreningar i Göteborg?

Häromveckan var jag på möte med idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg. Ett av ärendena under mötet var en delrapport från förvaltningen om hur man arbetar med att differentiera och förändra föreningsstödet. Tanken är alltså att man ska dela upp föreningsstödet utifrån i vilken grad Göteborgs föreningar engagerar sig för integration, inkludering och jämställdhet. Det man har landat i hittills är att man vill samla in föreningsmedlemmarnas personnummer eftersom man då kan ta reda på var personerna är folkbokförda. Utifrån postadressen kan man sedan dra slutsatser om medlemmarna kommer från socioekonomiskt svaga områden eller inte. Delrapporten går att läsa här.

Till att börja med kan man ha en stor diskussion om hur verkningsfullt det egentligen är att differentiera föreningsstödet utifrån socioekonomiska faktorer, men det lämnar jag därhän just nu. Att politiken sedan lägger sig i vad föreningarna ska arbeta med (integration, inkludering, jämställdhet) tycker jag också är fel. Även om dessa värden i sig kan vara bra anser jag inte att politiken på detta sätt ska styra vilken verksamhet föreningar ägnar sig åt. I så fall skulle Göteborgs stad kunna driva all sådan verksamhet i egen regi. Här tror jag i så fall mer på att exempelvis erbjuda föreningarna utbildningar i dessa ämnen.

Det jag upprörs mest över i det som föreslås är att man vill samla in föreningsmedlemmarnas personnummer. Det är fel på så många sätt men framförallt ur integritetssynpunkt. Varför skulle någon som blir medlem i det fria föreningslivet vilja att ens personnummer lämnas vidare till stadens förvaltning? För många kan det förefalla överdrivet att bekymra sig över detta men vad händer om/när uppgifterna hamnar i orätta händer? Enligt min mening är det att ägna sig åt åsiktsregistrering och dessutom ökar det föreningarnas byråkrati.

Hur man har kunnat komma fram till denna lösning kan jag inte begripa. Kanske är det ett klassiskt exempel på när någon vill så väl men det blir så fel. Det ska bli spännande, men kanske också skrämmande, att se var det landar.